Högsäsong för att lägga ut stukor

I och med att Biototals verksamhetsområde Förnyelsebar växtnäring arbetar med att förse jordbruket med förnyelsebara gödnings- och jordförbättringsmedel kan man tro att verksamheten går på sparlåga denna årstid. Men det är precis tvärtom – nu är det högsäsong för att lägga ut stukor inför höstens slamspridningar. 

 
Minus 13 grader och strålande sol. Förutsättningarna för att lägga ut stukor på åkermarker kan inte bli bättre. Det är 15 centimeter tjäle i marken, vilket gör att vi kan köra ut slam utan att förstöra åkermarken.
Rasmus Nessvi, kundansvarig på Biototal, möter upp lantbrukaren och chauffören på en gård utanför Enköping. Det är fem år sedan vi var här och spred slam på åkermarkerna och det dags för en ny spridning.
 
Lantbrukaren har plogat för att tjälen ska kunna komma ner i marken. Detta skapar bra förutsättningar för att lastbilen ska kunna köra ut på åkern. Totalt ska vi köra hit 300 ton slam och ytterligare 500 ton till en gård i närheten, som lantbrukaren arrenderar.
 
Efter att vi har lagt ut slammet på åkern kommer stukan att täckas med halm. Därefter får slammet ligga minst ett halvår för att hygieniseras innan det sprids på markerna efter sommaren.
Att lagra slam direkt hos lantbrukaren har flera fördelar, en av dem är att det krävs färre transporter. I och med att slammet redan är på plats blir det mer flexibelt när det är dags att sprida slammet och vi kan köra när väderförhållandena är perfekta.
 
Vill du också sprida slam på dina åkermarker, välkommen att kontakta oss!