Ett felaktigt pH-värde begränsar skördepotentialen – Har du råd att inte kalka?

Kalkning stimulerar till aggregatbildning i marken, vilket bidrar till luftigare och mer vattenhållande jordar. En vinstfaktor vid torka och regn. Med en bra kalknivå i jorden ökar utnyttjandegraden av de gödselmedel som tillförs oavsett om du odlar ekologiskt eller konventionellt. Detta leder i sin tur till skördar med högre kvalitet och avkastning, eftersom näringsämnena inte blir blockerade för grödan.

Det är inte ovanligt att beteskramper och så kallade kalvförlamningar förekommer på gårdar med lätta jordar. Detta kan man förebygga genom att kalka med en magnesiumrik kalk som dessutom är det mest ekonomiska sättet att tillföra magnesium till jorden!

Vi har ett brett kalksortiment och erbjuder även produkter godkända för ekologisk produktion!

För ytterligare information och beställning, välkommen att
kontakta oss!