Nu står vi mer rustade inför eventuellt införande av gränsvärde för PFAS-ämnen i avloppsslam

På Biototals sommarkonferens presenterade Zahraa Rehda sitt examensarbete om hur ett gränsvärde för PFAS-ämnen i avloppsslam skulle kunna påverka verksamheten. Det väckte stort intresse från publiken. Det kom frågor, gav upphov till diskussioner och alla ville veta mer. 

– Jag var nervös, men det gick bättre än förväntat. Det har varit roligt att få komma i väg från skolan och få se hur det fungerar på ett företag. Att undersöka PFAS-ämnen var intressant, jag visste inte så mycket om det innan. Det är ett aktuellt och viktigt ämne som det pratas om i samhället, säger hon. 

 

Från Biototal har Susanne Holmström, Senior miljöutredare och Elin Dahlgren Lilja, Miljöutredare, varit handledare. 

–Engagemanget från kollegorna bekräftar att det är ett aktuellt ämne inom vår verksamhet och att frågeställningarna i Zahraas examensarbete har varit viktiga att utreda, säger Elin. 

– Genom att Zahraa har fått besöka olika typer av anläggningar, både internt och hos kund, har hon fått se bredden av vår verksamhet. Extra roligt var att vi fick till ett samarbete med SGS laboratorium i Linköping, där Zahraa fick möjlighet att genomföra en laborativ del som komplement till litterära studier, säger Susanne. 

 

Gränsvärde för PFAS-ämnen

Elin berättar att vi har lärt oss mycket av Zahraas arbete. 

– Zahraa har i sitt arbete belyst strategier samt identifierat en rad möjligheter och utmaningar för vår verksamhet. Vi har nu ett bra utgångsläge och goda förutsättningar för det fortsatta arbetet framåt, för att säkerställa efterlevnad av eventuella gränsvärden.  

– Vi ska fortsatt hålla god kvalitet på det avloppsslam vi förmedlar. Vi har bland annat börjat införa rutiner för att hålla koll på vilka material det kan finnas PFAS-ämnen i, fortsätter Susanne. 

 

Öppnar upp för fler examensarbeten i framtiden

Susanne berättar att det har varit både spännande och lärorikt att vara mentor till en student som ska ut i arbetslivet.  

Elin instämmer: 
– Vi har lärt oss mycket längs vägen och det har varit roligt att hitta en gemensam väg framåt tillsammans med handledarna på Linköpings universitet. 

 

Läs mer om Zahraas examensarbete!