Oro när gödselpriserna stiger

Priserna på naturgas stiger exceptionellt och är nu uppe på rekordnivåer. Det påverkar priset på kväve vilket i sin tur leder till ökat pris på handelsgödsel. Även fosforpriserna följer samma utveckling, vilket oroar dem som behöver köpa växtnäring till nästa säsong. Detta påverkar även oss på Biototal och efterfrågan på våra växtnäringsprodukter ökar.  


Att priset på handelsgödsel har skjutit i höjden kan inte ha undgått någon i branschen. Historiskt sett har vi legat på en prisnivå på 10 kronor per kilo kväve, idag ser vi priser som till och med har gått upp till över 20 kronor per kilo. 
– Det skapar en oro bland dem som behöver köpa växtnäring till säsongen 2022. Vi får verkligen hoppas att priserna för spannmål och andra växtodlingsprodukter står sig för skörden 2022, säger Per Nilsson, affärsområdeschef Förnyelsebar växtnäring. 

Han berättar att även priset på fosfor följer samma utveckling.
– Nu ser vi en tendens att prisuppgången avtar, men vi ser ingen prisnedgång i sikte för tillfället.

Vad beror prisökningen på?

Vad gäller kväve beror prisökningen i huvudsak att priset på naturgas har stigit kraftigt. 
– Att priset har gått från en bottennotering sommaren 2020 till en rekordnivå beror på pandemin. Priset på naturgas påverkar inte fosforpriset, den ökningen beror sannolikt mest på pandemin och andra oroligheter. 

Hur påverkar det oss på Biototal?

I och med att vi arbetar med förnyelsebar växtnäring i form av ett antal kretsloppsprodukter påverkar detta även oss.
–  Vi vill arbeta med hållbara produkter, men även en hållbar prisnivå. Vi tror inte att en prisnivå 100 procent högre än tidigare är hållbart. Vilken nivå det bli framöver är svårt att säga, men runt 50 procent kan vara en utgångspunkt.

Vi har idag stor efterfrågan på våra produkter och får alltmer förfrågningar.
– Ta kontakt med våra kundansvariga för att se värdet av våra produkter, i form av biogödsel och slam, är med nya priser. Biogödsel säljer vi, slammet tillhandahåller vi. Vi vet att värdet av slam kan variera från parti till parti, men vi är säkra på att värdet av produkterna har ökat under senare tid.

Vill du veta mer om våra förnyelsebara växtnäringsprodukter är du varmt välkommen att kontakta oss!