Biototal förvärvar Mewab AB för vidare hållbar tillväxt och breddning av bolagets erbjudande

Biototal har förvärvat Mewab AB – ett bolag som verkar inom cirkulär växtnäring och distribution av jordbrukskalk. Mewabs tre affärsområden är Lantbruk med hantering och distribution av jordbrukskalk till lantbrukare för optimering av PH-värdet i marken, Återvinning med hantering av slam och organiska produkter på Mewabs återvinningsanläggning utanför Karlstad samt Deponi med design, hantering och sluttäckning av deponier. Bolaget grundades 1986 och har huvudkontor i Karlstad. Omsättningen uppgår till ca SEK70m och genom förvärvet breddas både Biototals tjänsteerbjudande och geografiska närvaro.

”Biototal är ett kreativt och starkt expansivt bolag som vuxit stabilt allt sedan starten 2006. Biototal verkar inom miljöteknik och cirkulär ekonomi där man skapar hög kvalitet och kreativa systemlösningar för att både hushålla med ändliga resurser och samtidigt skapa långsiktigt hållbara kretsloppslösningar mellan stad, land och hav. Mewab är ett företag som verkar inom samma område. Genom Biototals förvärv så stärks de båda Bolagen ytterligare och skapar samtidigt goda synergier mellan de bägge företagen, där ett exempel är Mewabs långsiktiga hantering och spridning av jordbrukskalk och deras geografiska ställning stärker helheten. Vi ser fram emot en spännande resa framöver”, säger Mike Helber, VD Biototal

”Biototal strävar efter att bli den ledande helhetsleverantören av cirkulära produkter till jordbruksnäringen. Genom förvärvet av Mewab med sin marknadsledande ställning inom kalk så breddar vi produkterbjudandet med något som är ett starkt naturligt komplement till bolagets existerande produkter. Vi tror helt enkelt att de båda bolagen står starkare tillsammans och nu ska vi fortsätta vidare på vår hållbara tillväxtresa!” säger Stefan Karlsson, partner MVI


MVI är en aktiv tillväxtinvesterare i den nordiska miljön, och stöttar drivna entreprenörer att ta nästa steg i sina bolagsbyggen. Tillsammans med entreprenörerna kan MVI tillföra kompetens inom en mängd områden och lägga grunden för nästa generations nordiska bolag.