Examensarbete med fokus på PFAS-ämnen i avloppsslam

Zahraa Redha från Linköpings universitet har precis inlett sitt examensarbete hos oss. Fram till sommaren kommer hon via laborationer och litteraturstudier undersöka hur ett införande av gränsvärde av PFAS-ämnen i avloppsslam som sprids på åkermark skulle påverka oss. 


PFAS är ett högaktuellt ämne och inom området pågår just nu mycket forskning. I Danmark har man infört gränsvärden för halten av PFAS-ämnen i slam som sprids på åkermarker. Det pratas om att införa gränsvärden även i Sverige samt åtgärder om halten PFAS i Revaq-certifierat slam uppnår en viss nivå. Hur detta skulle påverka oss kommer Zahraa Redha, som studerar till civilingenjör inom kemisk biologi utforska. 

– Jag kommer både göra analyser på SGS laboratoriet i Linköping och studera litteratur inom området. Förutom att titta på hur gränsvärden skulle påverka Biototal kommer jag utvärdera lämplig analysmetod för att mäta PFAS-ämnen. 

 

Zahraa har lämnat in en projektplan till sin handledare på universitetet. Analyser hos SGS kommer att genomföras i mars. Examensarbetet ska vara färdigt till sommaren och planen är att det ska presenteras för samtliga medarbetare under företagskonferensen i slutet av maj. 

– För oss är det viktigt att vårt slam är av bra kvalitet. Zahraa kommer även titta på om det förekommer PFAS-ämnen i några av våra andra restströmmar, säger Susanne Holmström, Senior miljöutredare. Susanne är, tillsammans med Elin Dahlgren Lilja, Miljöutredare, handledare till Zahraa under examenarbetets gång.