Biototal hjälper Enköpings kommun att spåra metaller

I förra veckan var vi i Enköping för att hjälpa dem att identifiera var de metaller man uppmätt i förhöjda halter i slammet kommer från. 16 passiva provtagare är utplacerade och nu väntar vi med spänning på resultatet.  

 
Termometern står på 10 minusgrader när våra miljökonsulter Susanne och Bobby möter upp Torbjörn från Enköpings kommun. Under två dagar ska de sätta ut passiva provtagare på 16 olika platser i kommunen. 
– Vi ska spåra vissa metaller som de har haft problem med i slammet, säger Susanne. 
Hon berättar att provpunkterna är utvalda för att täcka flera olika typer av områden, som industri- och handelsplatser samt nyare och äldre bostadsområden. 

När vi kommer fram till en punkt plockar Torbjörn fram en metalldetektor för att hitta brunnslocket, som är täckt med snö och plomberat av is. För att få upp locket tvingas han använda en gasolbrännare. 

Bobby och Susanne knyter fast provtagarna i en fiskelina och ser till att fästa dem i de krokar som Torbjörn tidigare fäst i brunnarna, så att de hänger alldeles vid vattenytan. I varje provtagare har de fäst ett sänke i form av en sten. Bobby mäter vattentemperaturen för att kunna få en ännu mer korrekt analys. 

Arbetet löper på smidigt trots frusna fingrar framåt eftermiddagen. 
– Tack vare Torbjörn har vi lyckats sätta ut alla provtagare på samma dag. Vi hade aldrig själva kunnat hittat alla punkter så snabbt. 


Så fungerar det att mäta miljögifter med passiva provtagare

När vi utreder varifrån miljögifter kommer från placerar vi strategiskt ut passiva provtagare på olika platser. En provtagare placeras där allt inkommande vatten till reningsverket rinner förbi för att vi ska få en samlad bild. 

Med hjälp av passiva provtagare kan vi mäta flera olika typer av föroreningar, till exempel metaller, polyaromatiska kolväten (PAH) och olja. 

Efter drygt två veckor plockar vi upp provtagarna. Därefter tar analys och utvärdering ytterligare två veckor. 

Om vi får förhöjda värden av miljöfarliga ämnen vid en mätpunkt kan det bli aktuellt med en noggrannare mätning inom just det området. 

– Nu väntar vi med spänning på att få plocka upp provtagarna i Enköping och analysera resultatet, säger Susanne.