Grön resurs och Deponikonstruktion – starka tillsammans

När Biototal förvärvade Mewab i våras inledde företagens affärsområden Grön resurs och Deponikonstruktion ett samarbete som innebär att de tillsammans kan ansvara för hela sluttäckningningsprojekt, från uppbyggnad och tätskikt till det avslutande gröna växtskiktet.  

 
I våras inleddes ett samarbete mellan Grön Resurs och Deponikonstruktion. Två affärsområden som kompletterar varandra bra i och med att Deponikonstruktion formar deponitäckningar bygger ett tätskikt för att vatten inte ska tränga igenom samt ett dräneringsskikt för att förhindra rotpenetration och för att tjälen inte ska nå tätskiktet. Därefter tar Grön resurs över och skapar ett övre grönt växtskikt som smälter in i sin omgivning. 
– Vi erbjuder totalentreprenad där vi är med från början, både som projektledare, arbetsledare och spindeln i nätet tills dess att projektet är avslutat. Vi arbetar i team där vi på Deponikonstruktion tar hand om allt under duk och Grön resurs kommer in med sin spetskompetens ovan duk, berättar Robin Fredriksson, affärsområdeschef Deponikonstruktion. 
 
Emma Johansson, affärsutvecklare på Grön resurs, berättar att samarbetet mellan Biototal och Mewab innebär att kunderna endast behöver en samarbetspartner genom hela projektet.
– Att vi nu kan ta ett helhetsgrepp innebär en stor skillnad för både oss och kunderna. Vi kan dra nytta av varandras kompetenser och erfarenheter och ansvara för olika delar i projektet. Jag ser fram emot att få lära mig mer av David och Robin. 
 

Samarbete kring material

Gemensamt för de båda affärsområdena är att de använder sig av återvunnet material vid sluttäckningar. 
– Vi tar hand bland annat hand om schaktmassor, sand och betong, hållfasta material återvunna från byggindustrin. Vi tar även tillvara på restprodukter från bruk och gjuterier, material som annars skulle skapa problem någon annanstans. Att använda jungfruligt material för att bygga upp en deponi är det dummaste man kan göra ur miljösynpunkt, säger Robin. 
 
Grön resurs använder sig av naturligt material som det kan växa i. Bland annat näringsrikt slam, fibermull, kalk och gips. 
– Ibland får även vi på Biototal in schaktmassor från byggen. Då kan vi kontakta David och Robin så tar de hand om det materialet, så länge transporten inte blir för lång, säger Emma.