Därför bör du kalka – rätt pH-värde på din åkermark gör underverk

Optimera tillväxten av din skörd genom att säkerställa rätt pH-värde, en bra markstruktur och rätt näringsinnehåll. Vi erbjuder mesakalk och jordbrukskalk för ett optimalt pH-värd som hjälper dig främja en hälsosam tillväxt på dina grödor.


Med rätt pH-värde, en bra markstruktur och rätt näringsinnehåll kan du som lantbrukare uppnå en optimal tillväxt av din skörd. För att grödorna lättare ska kunna ta upp näringsämnen och du ska få ut en bättre produkt behöver du se till att din åkermark har ett optimalt pH-värde.

Vad är ett optimalt pH-värde?

Förr trodde man att 6,5 i pH-värde var optimalt, nu visar ny forskning att det optimala pH-värdet ligger på 7,0. Om pH-värdet är för lågt är det lättare för växterna att ta upp giftiga tungmetaller vilket i sin tur ger en sämre produkt.

Vad har kalken för effekter på åkermarken?

  • Gynnar strukturen (växternas vatten- och lufttillgång)
  • Gör näringen växttillgänglig
  • Tillför magnesium och kalcium
  • Sänker kadiumupptaget
  • Gynnar daggmaskar, nitratoxiderande- och kvävefixerade bakterier


Vi erbjuder både mesakalk och jordbrukskalk som ser till att din åkermark ligger på ett optimalt pH-värde. Mesakalk höjer pH-värdet i jorden, vilket bidrar till både ökad rottillväxt, tillgänglighet för andra näringsämnen samt höjd kvalitet och ökad tillväxt på grödorna. Jordbrukskalk balanserar pH-värdet i jorden och ger den bättre förutsättningar för att det ska kunna växa. Produkten är godkänd för spridning på KRAV- och ekocertifierade gårdar. 


Vi erbjuder även strukturkalk som ger dina lerhaltiga jordar en mer porös struktur och bättre infiltration, vilket leder till både ökad skörd och minskat läckage av fosfor.  Om åtgärden görs på rätt sätt är hållbarheten mycket lång, upp till 50 år, och det ger en jämnare och bättre upptorkning. 


Varmt välkommen att kontakta din kundansvarig om du är intresserad av att kalka på dina åkermarker!