Biototal lanserar Biototal Trädgårdsnäring – Biogödsel för trädgård och växthus

Biototal tar nu ytterligare ett steg i arbetet att sprida förnybar, lokalproducerad och näringsrik biogödsel till nya målgrupper. Den 21 maj lanseras vår första produkt för hemmaodlare – Biototal Trädgårdsnäring, en miljömässigt hållbar, snabbverkande och kostnadseffektiv produkt för trädgård och växthus. 

 
Biototal har länge arbetat med förnybar växtnäring i olika former. Nu tar vi nästa steg och lanserar en produkt för hemmaodlare, Biototal Trädgårdsnäring.
– Vi har historiskt sett jobbat mot lantbruk där vi spridit stora volymer biogödsel. Nu lanserar vi det kompletta gödselmedlet som innehåller både makro- och mikronäringsämnen på 5-litersdunk att användas av hemmaodlare i trädgårdar, växthus och blomlådor, säger Mike Helber, vd för Biototal Group. 
 
Biototal Trädgårdsnäring är både miljömässigt hållbart, snabbverkande och kostnadseffektivt. En dunk räcker till gödsling av 5-10 kvadratmeter av grönsaksland, växthus, buskar, träd och blommor. Produkten kan användas direkt på jorden, men blandas med fördel ut med vatten för att bli enklare att sprida på odlingarna.
– Biogödseln är den restprodukt som blir över när Tekniska verken tillverkar biogas av matrester som har slängts i “Gröna Påsen” När man använder produkten sluts kretsloppet, mer lokalt och cirkulärt kan det inte bli. 

Ett samarbete mellan Biototal och Tekniska verken i Linköping AB

Biototal Trädgårdsnäring är en produkt som kommit ur vårt samarbete med Tekniska verken i Linköping AB.
– Biogödsel har goda egenskaper och en myllande effekt eftersom det innehåller både långtidsverkande och snabbverkande kväve, fosfor, kalium, mineraler samt olika mikronäringsämnen, säger Jan Moestedt, PhD och forsknings- och utvecklingsingenjör på Tekniska verken.

Biototal Trädgårdsnäring är första produkten, fler spännande saker är på gång i framtiden.
 – Vårt samarbete kommer leda till flera positiva synergieffekter tack vare vår samlade kompetens och våra gemensamma intressen i forskning och utveckling. Vi har bestämt oss för att tillsammans vidareförädla biogödselfraktioner och skapa nya cirkulära affärsmöjligheter för nya målgrupper, säger Matilda Olstorpe, docent i mikrobiologi och affärsområdeschef för cirkulär innovation på Biototal.