Biototal möter framtida agronomer och lantmästare

När ett gäng studenter besökte Vreta Kluster i slutet av september fick de mer insikt de restprodukter Biototal och Mewab återför till kretsloppet samt vilka möjligheter de finns till jobb på företagen i framtiden. För oss är det viktigt att visa vår verksamhet för framtida agronomer, lantmästare, biologer och miljökonsulter för att arbeta vidare mot våra högt uppsatta tillväxtmål.
 

I slutet av september bjöd Vreta Kluster in studenter från SLU, Linköpings Universitet och Vreta utbildningscentrum för att visa vilka möjligheter till jobb det finns i Östergötland. Självklart var Biototal på plats för att berätta om vår och Mewabs verksamhet.
– Det är viktigt att visa studenterna vad vi gör och berätta om vilka kompetenser vi söker på Biototal och Mewab, berättar Per Nilsson, som föreläste under dagen.

Han berättade bland annat om vår vision att vara ledande på att utveckla ekonomiska värden och miljönytta ur bi- och restprodukter, samt möjliggöra långsiktigt hållbara kretslopp mellan stad, land och hav. Studenterna fick en insikt i hur vi arbetar med cirkulär ekonomi, att vi arbetar med 31 olika restprodukter samt att vi återför runt 250 000 ton biogödsel, 100 000 ton kalk och 130 000 ton slam årligen till lantbruket.

Är du student och söker ett spännande företag att skriva ditt exjobb, praktisera eller sommarjobba på är du varmt välkommen att kontakta oss!