Biogödseldagen – Ett återkommande event med biogödsel i fokus

21 maj är det premiär för det årligen återkommande eventet Biogödseldagen. Vår tanke är att lyfta fördelarna med det biologiska gödningsmedlet och få fler att få upp ögonen för dess fördelar. 


Första Biogödseldagen kommer att bli ett digitalt event på två timmar där deltagarna får veta mer om biogödselns långsiktiga effekter och olika tekniker för spridning. Vi kommer både att gästas av experter inom området och lantbrukare som har flera års erfarenhet av att använda biogödsel på sina gårdar. 
– Det finns inget återkommande forum för biogödsel. Vi tycker det är dags att lyfta fram detta miljömässiga, kostnadseffektiva och snabbverkande fullgödselmedel, säger Per Nilsson, affärsområdeschef för Förnyelsebar växtnäring. 

En av lantbrukarna vi får kika in hos är Sverker Pettersson, som driver Bjälbo gård. Han har tagit fram en egen teknik för att sprida biogödsel. 
– Vi räknade med en skördeökning på ett ton när vi började använda biogödsel, och det har vi faktiskt uppnått, säger han. 
Att han valde att använda just biogödsel beror på att fosfor- och kvävekvoten är så bra. 

Mats Eriksson, som driver Sättra gård har bara upplevt positiva effekter av att tillföra mer biologiskt material till sina åkrar. 
– Jag tycker att kretsloppet mellan stad och land är intressant.

Han använder sig både av flytande biogödsel, med fokus på kväve och avvattnad biogödsel, med fokus på fosfor och mullverkan. 
– Fosforn är det jag vill åt i första hand. En förrådsgödsling med fast fraktion är optimalt eftersom man då även får med mullämnen.

Effekterna av att använda biogödsel på Sättra gård är både en ökad skörd med hög proteinhalt och mer mikrobiologiskt liv i åkrarna. 
– Även det ekonomiska värdet är betydande.