Därför ska du använda biogödsel istället för torv i odlingsjord

Under de senaste åren har torv blivit en allt vanligare beståndsdel i odlingsjord tack vare sina egenskaper att lagra fukt, sin fina struktur och låga rymdvikt. Då användandet av torv bidrar till höga utsläpp av koldioxid måste torven ersättas av mer miljövänliga alternativ. Eftersom biogödsel har liknande egenskaper som torv är det ett perfekt alternativ.

 

Torv är idag en viktig ingrediens i många jordblandningar, men dess utvinning har negativa konsekvenser både för våtmarker och klimatet. Att biogödsel är ett hållbart och väl fungerande alternativ har visat sig då både Econova och Hasselfors Garden under ett års tid blandat odlingsjord med vår avvattnade biogödsel istället för torv. Biogödsel har de viktiga egenskaper som gjort torv så populärt inom odling, den innehåller lagom mängd näring, har en bra struktur, hjälper till att hålla fuktigheten i marken samt bidrar till en lucker jord som är enkel för växterna att växa i. 
 

Framtiden för biogödsel som torversättare

I och med att biogödsel visat sig vara en fullgod ersättare till torv är framtiden ljus. Idag har olika slags förbud mot torv införts i flera länder i Europa och många av de länder som ännu inte har vidtagit åtgärder utreder alternativen. I Sverige finns ännu inte något förbud mot torv men en opinion är på frammarsch. 


Både kunder och handeln efterfrågar idag torvfri jord, problemet är bara att det tar tid att bryta gamla vanor och tänka nytt. Låt oss tillsammans ändra på det!

Är du intresserad av att använda biogödsel istället för torv? Varmt välkommen att kontakta oss.