Vi samarbetar med biogasproducenter för bättre biogödsel

Biogödsel har länge betraktats som ett avfall som biogasproducenterna måste göra sig av med. På senare tid har fler fått upp ögonen på biogödseln som en resurs som är värd att ta vara på, till exempel som gödselmedel inom lantbruket. I takt med att synen på biogödsel har förändrats har även en vilja att öka kvaliteten på biogödseln vuxit fram. Biototal samarbetar därför med biogasproducenter för att tillsammans förbättra biogödselkvaliteten och därmed möjliggöra avsättning för biogödseln inom lantbruk. En win-win-situation för alla.

 
Vår cirkulära resursingenjör Sandra Waern har nyligen tagit över samarbetet med biogasproducenterna.
– Syftet med samarbetet är att gemensamt arbeta fram en biogödsel av bra kvalitet så att vi inte står där i slutändan med en biogödsel som inte uppfyller de höga krav som ställs på den. Den här typen av samarbete vinner både producenterna, lantbrukarna och vi på.

Mycket av problemet har legat i att biogödseln har setts som ett avfall.  
– Vi jobbar med att ta vara på restprodukter som andra betraktar som avfall och föra in dem i kretsloppet igen. I och med det försöker vi även ändra synen på biogödsel till att i stället ses som den värdefulla resurs den är. Det är cirkulär ekonomi på riktigt!
 

Bättre kvalitet

Hon berättar att vi följer lagar och regler om vad biogödseln får innehålla för att kunna spridas på åkermarker. 
– Vi har ibland upplevt att biogödseln blir lite bortglömd i biogasprocessen och att det tas för givet att avsättningen löser sig själv, men det är inte så enkelt. Under senare tid har dock fler visat vilja att höja kvaliteten på biogödseln så att lantbrukarna får en bra produkt som fungerar i ett modernt lantbruk. En bra kvalitet på biogödseln underlättar avsättningen för både biogasproducenten och för oss. 
 

Jobbar uppströms och med certifieringar

För att höja kvaliteten kan vi bland annat titta på vad producenterna tar in för material.
– Det man stoppar in i biogasprocessen får man också ut. Därför arbetar vi ofta uppströms för att kunna göra förändringar tidigt i processen.
Vi hjälper även biogasproducenterna med certifieringarna SPCR 120 och KRAV.
–  Certifieringarna gör att värdet på biogödseln ökar ännu mer.

Är du nyfiken på att veta mer om biogödsel? Du hittar mer information här!