Hög tid att beställa ammoniumsulfat

Ammoniumsulfat är ett kväve- och svavelrikt vitt salt som löser sig lätt i vatten och lämpar sig därför väl för att blanda i flytgödsel, biogödsel och andra flytande organiska gödselmedel.

Genom att spetsa din gödsel kan du lägga hela grödans grundbehov på en gång och därmed spara både pengar och miljö.

Välkommen att höra av dig du vill ha hjälp att räkna ut hur mycket kväve du behöver i din brunn!

Läs mer om ammoniumsulfat här