Ulf summerar årets kalksäsong: “Höga gödselpriser har bidragit till brist på kalk”

Efter årets kalksäsong kör vi nu hem alla maskiner för tvätt och service samtidigt som arbetet med att ta fram kalk inför nästa säsong så smått påbörjats. Det har varit så högt tryck på kalk under säsongen att vi har sålt slut i perioder. På grund av höga priser och brist på gödning har efterfrågan varit stor. 
 

Höstens kalkspridningar börjar lida för sitt slut och vi kallar hem maskinerna till Väse för tvätt och service.
– Maskinerna har gått bra utan några större haverier under säsongen. Bara någon punktering som vi snabbt kunnat fixa, säger Ulf Johansson, produktionschef. 
 

Rätt pH-värde ger bättre resultat trots mindre gödsel

Ulf berättar att årets säsong gått riktigt bra. Tack vare bra väder i våras kunde vi börja sprida kalk tidigt på säsongen, men den blev inte så lång som vi hade tänkt oss. Trycket har varit så högt att kalken har sålt slut under perioder. 
– Att efterfrågan varit så stor hänger ihop med de höga priserna och bristen på gödsel.

Nu när gödselpriserna är höga är det ännu viktigare med rätt pH-värde i jorden. 
– Annars hjälper det inte att gödsla. Marken måste ha rätt förutsättningar för att kunna ta upp näringen. Om man kalkar kan man dra ned på gödning och ändå få samma eller bättre resultat. 
 

Sprider på ett stort geografiskt område

Under sommaren och hösten har vi spridit kalk med egna maskiner från Småland i söder till Dalarna i norr, men vi har levererat en kalk ända ner till Skåne.
– Vi har även spridit en hel del slam åt vännerna på Biototal då vi rör oss inom samma områden och har bra maskiner för det.   
 

Förberedelser inför nästa säsong

Redan nu börjar arbetet med att ta fram kalk inför nästa säsong.
– Vi gräver ut dammarna på Aspa Bruk för att hinna torka kalken innan den ska sållas i vår.
Om det blir någon spridning i vintern beror på vädret. Om det blir tjäle i marken kör vi.
– Mesakalken är slut på i flera områden, men eftersom vi har inlett ett samarbete med SMA Mineral kan vi erbjuda jordbrukskalk med samma egenskaper.