Vi blickar tillbaka på 2021

Vi kan inte annat än att beskriva 2021 som ett utvecklingens och möjligheternas år. Den enskilt största händelsen var förvärvet av Mewab, med vilka vi nu har ett fint och givande samarbete med. 2021 var också året då vi för första gången arrangerade Biogödseldagen, ett årligen återkommande event där vi enbart fokuserar på det snabbverkande, kostnadseffektiva och miljömässigt hållbara fullgödselmedlet. 

 
I mars förvärvade vi Mewab, ett kretsloppsföretag med säte i Karlstad. Liksom Biototal arbetar Mewab för att återföra näringsämnen i kretsloppet, fast med fokus på kalk.
 – Biototal strävar efter att bli ledande helhetsleverantör av cirkulära produkter till jordbruksnäringen. Genom förvärvet av Mewab med sin marknadsledande ställning inom kalk breddar vi produkterbjudandet med något som är ett starkt naturligt komplement till bolagets existerande produkter. Vi tror helt enkelt att de båda bolagen står starkare tillsammans och nu ska vi fortsätta vidare på vår hållbara tillväxtresa, säger Stefan Karlsson, partner MVI.
Läs mer!
 

Full ruljans av slam och biogödsel

Januari 2021 var riktigt kall och vacker, med tjäle i marken. Perfekt väder för gänget på Förnyelsebar växtnäring som då passade på att lägga stukor. Att köra under vintersäsongen innebär minimal påverkan på marken och för lantbrukaren ger det mer flexibilitet när slammet sedan ska köras ut då det redan finns tillgängligt på gården. Bland annat var Rasmus Nessvi hos en av våra kunder i Enköping.

Under vinterhalvåret kör vi även ut biogödsel för att fylla våra kunders gårdslager.
– Hade jag inte haft tillgång till den här biogödseln hade jag inte klarat av att tillföra den kväve som behövs till mina åkrar. Det finns andra alternativ, men de ger inte samma effekt och de är mycket dyrare, säger Marcus Gustafsson.
Läs hela artikeln!

Under året har vi även invigt en ny Biogödselbrunn hos en av våra kunder!
 

En dag med fokus på Biogödsel 

I maj arrangerade vi Biogödseldagen, med syfte att lyfta och öka kunskapen om detta fullgödselmedel. Förutom att vi besökte kunder som delade med sig av sina egna erfarenheter kunde man lyssna till agronomen Lars Törner och universitetslektorn Per Frankelius.
Här hittar du alla inslag från Biogödseldagen!

Arbetet på Kallmorberget rullar på

Vårt sluttäckningsprojekt på Kallmorberget pågår året runt. Här samlar vi in restprodukter och blandar för att få rätt förutsättningar för att det ska kunna växa bra. Under vår och sommar sår vi för att rötterna ska stabilisera materialet på den branta kullen. En gång i månaden åker vi ut och tar prover för att säkerställa att vi ligger inom de av Naturvårdsverket satta gränsvärdena.
Läs mer om hur det går till!
 

Flera projekt igång för teamet på Cirkulär Innovation

Våra miljökonsulter har under året varit ute på provtagningar för att identifiera var oönskade ämnen kommer från. Bland annat har de hjälpe Enköpings kommun att spåra metaller.

De har även startat upp ett slamlagerförsök för att undersöka hur mycket metaller som lakas ur slam vid lagring samt om det är någon skillnad om man täcker med plast, halm eller utan täckning.

Tack för att ni vill vara med på vår resa!
Gott nytt år och på återseende under 2022.