Besök oss på VA-mässan 29-31 mars: Ladda ner din fribiljett nu

När VA-mässan arrangeras på Elmia i Jönköping 29-31 mars finns Biototal på plats för att presentera våra miljökonsulters arbete samt berätta hur vi arbetar med reningsverk, biogasbolag och lantbrukare. 


VA-mässan är den ledande branschmötesplatsen för affärer, investeringar och erfarenhetsutbyte inom VA- och vattensektorn. Här möts både privat och offentlig sektor för att utvecklas, lära sig och investera i lösningar som bidrar till en mer hållbar framtid.

Bland annat kommer vi berätta om hur vi aktivt arbetar tillsammans med kommuner och reningsverk för att identifiera och minska föroreningar i vattnet. Vi kan hjälpa till i alla steg från planering, provtagning, sammanställning och tolkning av analysdata till utvärdering inom olika vattenmiljöer.

Hoppas vi syns!