Sök LOVA-stöd för strukturkalkning – winwin för både miljön och åkern

Åkermarker med hög lerhalt är problematiska både för miljön och lantbrukaren. De är väldigt täta, vilket bidrar till att fosforn rinner ut till närliggande vattendrag. Det är även svårt att få ut maximal skörd om lerhalten är hög. Att strukturkalka är en effektiv metod för att slippa problemen. I och med att det är en miljöåtgärd kan du söka LOVA-stöd på runt 50 procent av kostnaden. 

 
Planeringen inför säsongen 2023 är i full gång. Har man problem med lera i sina åkermarker bör strukturkalk finnas med i planerna. 
– Problemet med lerjordar är att de spricker eller blir väldigt täta när det regnar. Blandar man strukturkalk och lera får man en fin och lucker jord, säger Lars Wadmark, affärsutvecklare kalk på Mewab.
 
Jorden får en mer porös struktur, vilket har visat sig ge upp till 15 procent ökad skörd och ett minskat läckage av fosfor på mellan 20 och 50 procent. 
– Fosforläckage är ett miljöproblem. Den går ut i dräneringar, åar, bäckar, sjöar och sedan vidare ut i havet. 
Därför är även strukturkalkning en miljöåtgärd, som man kan söka LOVA-stöd för. Lars berättar att det brukar ligga på 50 procent av kostnaden. 
 

Strukturkalka smart för bäst resultat

För att uppnå bästa resultat ska man sprida strukturkalk minst 14 dagar innan sådd.
– Se till att kalken brukas ner i jorden ordentligt. Minst 15 centimeter vill man komma ner i marken för att blanda kalk och lera ordentligt. Gör man det på rätt sätt har man en bra jord i minst 25 år. Resultatet kan stå sig upp till 50 år.

Är du intresserad av strukturkalk eller har några frågor är du varmt välkommen att kontakta oss!