Biototal är med och utvecklar morgondagens produkter för hållbar odling

Nu tar Biototal nästa kliv för hållbar odling. I ett samarbete med Tebrito, Hushållningssällskapen, Agronova och Mittuniversitetet är vi mitt inne i ett projekt med målet att lansera en ny biostimulant som ger jorden en optimal balans för tillväxt. 

 
Tebrito har länge arbetat med att odla mjölmaskar för deras utmärkta egenskaper som proteinkälla. Som restprodukt får de spillning och skalrester från larverna. När de värmebehandlas blir det en utmärkt biostimulant att använda i växtodling. Produkten kallas Frass och är någonting Cirkulär innovation på Biototal testat under en tid.
 
I höstas fick Tebrito pengar från energimyndigheten för att kika på förutsättningarna att få ut Frass brett på marknaden. Med Biototals kunskap och breda kontaktnät blev vi en naturlig partner i projektet. 

Starka aktörer har inlett samarbete

Inom den närmsta framtiden kommer omfattande odlingsförsök att inledas tillsammans med Hushållningssällskapet Västernorrland och Agronova för att utröna effekter av Frass samt vilka grödor produkten lämpar sig för. Odlingsförsöken kommer att granskas vetenskapligt och bearbetas statistiskt. 
Biototals uppgift i projektet är att undersöka hur man ska hantera materialet framöver på lämpligast sätt. Vi ska även kika på hur produkten ska se ut för att passa olika målgrupper, både B2B och B2C.

Om Frass

Frass är en biostimulant som innehåller alla tillgängliga makro- och mikronäringsämnen jorden behöver. Produkten gör även att växten får ökad motståndskraft mot kyla, torka och skadedjur.