Aspa Bruk – vår största källa till mesakalk

Mewab har verkat på Aspa Bruk i 20 år, sedan 2006 är det Ulf Johansson som ansvarar för vår verksamhet på bruket. Just nu håller vi på att gräva ut dammen för att vi ska hinna torka och sålla kalken innan den ska börja köras ut till lantbrukare i sommar. 

 
Ett säkert vårtecken är att vi har börjat gräva ut kalk ur dammarna på Aspa bruk. Bakom spakarna i långgrävaren sitter Rasmus Zettergren, platsansvarig på bruket.
– Kalken kommer ut med kylvattnet från bruket och samlas i dammarna. När dammen är full gräver vi upp kalken och kör den till vår lagringsplats här där den får torka.
 
En som har stenkoll på kalkhanteringen på bruket är Ulf Johansson, som varit ansvarig för verksamheten här sedan 2006.
– Verksamheten här är säsongsbetonad, på hösten kör Rasmus spridare hos våra lantbrukskunder.
Han berättar att när kalken har torkat kör vi den genom ett sållverk.
– Det kommer med lite sten, grus och pinnar som sållas bort. Sen lägger vi kalken på lager i stora sockertoppsliknande högar som sedan levereras och sprids hos kunderna efter midsommar.
 
I filmen berättar Rasmus mer om sitt arbete på Aspa Bruk!