Markkartering – grunden för god bördighet

Nyligen var Stefan Seefeldt i Vingåker för att göra en markkartering. Genom att ta prover kan vi se jordens status och få facit på vad som behöver tillföras för att öka bördigheten. 


Syftet med att göra en markkartering är för att se hur jorden mår och vad som behöver tillföras för att kunna producera så mycket spannmål som möjligt. 
– Markkartering är grunden till hur man ska odla, säger Stefan Seefeldt, affärsområdeschef Lantbruk. 
 
Han tar ett prov per hektar på åkern, sen kan man välja olika former av analyser. 
– Bland annat tittar vi på ler- och mullhalt, pH-värde samt förekomst av kalium, magnesium och fosfor.
Rekommendationen är att göra en markkartering vart 10:e år. 
– I och med att man tar bort näring från åkern hela tiden kan man göra en tillägsskartering emellan för att se vad som har hänt. 
 

Skräddarsyr för att öka bördigheten

Efter markkarteringen får man facit på vad som behöver tillföras för att öka bördigheten.
– Markkarteringen lägger helt enkelt grunden för lantbrukaren och visar hur vi kan skräddarsy bra produkter för att få upp bördigheten på åkern.

Bland annat erbjuder vi mullhöjande produkter från Sofiedal och mesakalk, som är en pH-höjande produkt. Vi jobbar även med strukturkalk som luckrar upp lerhaltiga jordar.

Är du intresserad av att göra en markkartering på din åker är du varmt välkommen att
kontakta oss!