Mewab får stöd för världsunik anläggning – minskar utsläppen med 5 500 koldioxidekvivalenter årligen

Naturvårdsverket har genom Klimatklivet beviljat Mewab ett kommande stöd på 54,6 miljoner kronor, hälften av vår beräknade investering för att bygga en ny fabrik för att producera biokol. Dessutom ska vi investera i en komposttrumma för att snabba på processen vid mulltillverkning samt en Ammoniumstripper för att producera kvävevatten.
– Det känns fantastiskt kul att Naturvårdsverket stöttar denna satsning. Nu får vi möjlighet att påverka och aktivera resursutnyttjandet på en helt annan teknisk nivå. Anläggningen vi ska bygga är världsunik, jag har aldrig sett någonting liknande, säger Per Ljungberg, Operativ chef på Mewab. 
 

Mewab har fått ett kommande stöd på 54,6 miljoner kronor beviljat från Klimatklivet, hälften av vår beräknade investering för att bygga en ny anläggning på Sofiedal.
– Det är svårt att ta in att det är sant. Det känns som att vinna på lotto, fast bättre. Detta projekt är stort för både oss och Naturvårdsverket. Tack vare den nya anläggningen minskar vi utsläppen med 5 500 ton koldioxidekvivalenter per år.  
–  Det här är ett utmärkt exempel på hur kretsloppstänkande och klimatnytta går hand i hand. Istället för att industrislammet eldas upp eller hamnar på deponi så blir det biokol som binder koldioxid och förbättrar egenskaperna i jordförbättringsprodukter, säger Carl Mikael Strauss, chef för Klimatklivets industrienhet i ett pressmeddelande från Naturvårdsverket.
 

Vi tar tillvara på 35 000 ton restprodukter årligen

Vi kommer att bygga en fabrik där vi genom hydrotermisk karbonisering kommer att producera biokol, som ersätter torv i jordprodukter. Biokolen tillverkas av restprodukter från bland annat pappersindustrin i Värmland. Kapaciteten ligger på 25000 ton per år. 
– Vi kommer att återföra biokolen i olika former till kretsloppet. Den binder både vatten, näring och koldioxid i marken. 
I satsningen ingår en komposttrumma som gör att vi kan producera mull av organiska restprodukter på sex veckor istället för sex månader. Trumman har en kapacitet på 10000 ton per år. 
– Dessutom får vi mull av högre, bättre och jämnare kvalitet tack vare komposttrumman.
Vi kommer även investera i en ammoniumstripper som gör kvävevatten av processvattnet från anläggningen, som vi sedan kan återföra till åkermarker. 
 

Perfekt tajming och läge

Satsningen ligger helt rätt i tiden då fokus i samhället ligger på att ta tillvara på resurser istället för att missbruka och tära på naturens ändliga resurser. Vår biokol kan ersätta torv, som är en ändlig resurs och dessutom olaglig att bryta i flera länder i Europa.
–  Att satsningen sker i Värmland är optimalt med fem pappersbruk och Karlstads Universitet som arbetar med dessa frågor i cirkulära projekt med sidoströmmar och produktifiering. Cirkulär ekonomi och kretslopp är högt upp på agendan inom skogs- och massaindustrin. Nu kommer vi ha möjlighet att erbjuda lokalt producerad biokol, tillverkad av restprodukter från pappersbruken i Värmland.