“Genom att se till att allt material hamnar på rätt ställe gör vi en miljöinsats.”

Industrin, byggbranschen och entreprenadföretag har länge haft problem med att avsätta restmaterial enligt gällande miljökrav. I och med att vi endast använder restprodukter, bland annat när vi konstruerar deponier är vi en betydande del av lösningen. Material som innehåller näringsämnen bearbetar vi och återför till kretsloppet.  

 
Vår affärsutvecklare inom Deponikonstruktion David Finnströms arbete går bland annat ut på att besöka entreprenörer som schaktar och industrin för att se till att vi får in lämpliga massor för att konstruera deponier. Han hjälper även entreprenadföretag att hitta avsättningsplatser för det material de behöver bli av med i linje med de miljökrav som ställs. 
– Det finns hur mycket material som helst så det gäller att vara innovativ och hitta nya lösningar.
 
Allt restmaterial lämpar sig inte för sluttäckningar och vissa material innehåller näringsämnen som kan återföras till kretsloppet. 
– Huvudsaken är att allt materialet kommer till rätt ställe. En del av materialet kan även bearbetas och användas på nytt. 
Det gör vi på vår strängkompostanläggning, där vi omvandlar restprodukter till bland annat mullhöjare, toppjord, råkompost och anläggningsjord. 
 

David och Robin har satt Älvenäs på kartan

Idag har vi tre sluttäckningsprojekt igång: Älvenäs, Töreboda och Karlsborg, där vi tar emot restmaterial från bland annat industrin och byggbranschen. Under 2021 tog vi emot tre gånger så mycket material till Älvenäs än vad vi gjort innan. 
– Jag och Robin har gjort ett bra jobb med att sätta Älvenäs på kartan. Entreprenörerna och deras miljökonsulter känner sig trygga med oss och ser oss som en seriös aktör. 
 
Han berättar att entreprenörerna måste rapportera till sina tillsynsmyndigheter var de kör sina massor och vi måste rapportera till Länsstyrelsen vilket material vi tar emot. 
– Jag hjälper entreprenadbolagen med vilka krav som gäller för att få köra in material och analyserar även materialet för att se om det innehåller några föroreningar. 
 

En insats för miljön

David berättar att genom att se till att allt material hamnar på rätt ställe gör vi en miljöinsats. 
– Samtidigt vill jag göra det så smidigt som möjligt för våra kunder. För dem är avfall ett problem och jag hjälper dem med det de tycker är omständigt. Jag ser till att de följer alla regler och miljökrav som ställs, säger han och fortsätter:
– Problemet med att avsätta material har funnits länge, jag tycker det är roligt att försöka lösa det.