Anders Källström ny styrelseordförande för Biototalgruppen

Anders Källström, tidigare VD och koncernchef för Lantbrukarnas Riksförbund, kliver nu in som styrelseordförande för Biototalgruppen.
– Jag blev både smickrad och glad när jag fick frågan. Biototalgruppen är en viktig del i vår tids fokus på hållbarhetsfrågor och klimattänk.
 

I våras förvärvade det expansiva företaget Biototal Norden AB Mewab AB och breddade därmed både sitt tjänsteutbud och sin geografiska närvaro. Nu tar Biototalgruppen, där de båda bolagen ingår, ytterligare ett kliv mot att bli en ledande helhetsleverantör av cirkulära produkter till jordbruksnäringen genom att rekrytera en ny styrelseordförande – Anders Källström. 
– Biototalgruppen är en viktig aktör i det urbaniserade samhället, där det verkligen är frågan om hur vi återför våra restprodukter in i kretsloppet igen, säger han.
 
Tidigare har Anders bland annat varit VD och koncernchef för Lantbrukarnas Riksförbund, där han under 10 års tid gjort betydande insatser för att utveckla organisationen. 
– Jag har arbetat inom det gröna näringslivet i stort sett i hela mitt liv. När jag slutade på LRF ville jag hålla på med någonting viktigt eller roligt, helst både och! Det känns riktigt inspirerande att kliva in i Biototalgruppen, som är en viktig aktör i vår tids hållbarhetsarbete. Med min erfarenhet från ledande roller i flera olika sammanhang vill jag i styrelsearbetet peka ut strategier för att ge företagen bästa möjliga förutsättningar att växa. 
 

“Det är svårt att hitta en mer relevant person för uppdraget”

Stefan Karlsson, partner MVI, är övertygad om att Anders bland annat kan bidra i arbetet att stärka relationen med kunder, potentiella leverantörer och andra intressenter.
– I och med att Anders erfarenhet och att han själv varit lantbrukare kommer han även bidra med att stärka förståelsen och kunskapen om svenskt lantbruk i bolagen. Med tanke på Anders bakgrund är det svårt att hitta en mer relevant person för uppdraget.
 
 
Om Biototalgruppen
I Biototalgruppen ingår företagen Biototal Norden AB och Mewab AB, som båda verkar inom miljöteknik och cirkulär ekonomi. Genom att ta hand om flöden av restprodukter från bland annat reningsverk, biogasbolag och industrin och återföra näringen till kretsloppet i form av bland annat biogödsel och mesakalk bidrar företagen till en mer hållbar framtid.

Om MVI
MVI är en aktiv tillväxtinvesterare i den nordiska miljön, och stöttar drivna entreprenörer att ta nästa steg i sina bolagsbyggen. Tillsammans med entreprenörerna kan MVI tillföra kompetens inom en mängd områden och lägga grunden för nästa generations nordiska bolag.