Jordtillverkning

Vi omvandlar restprodukter till näringsrik jord

Vi tar emot organiska restprodukter från bland annat kommunala reningsverk och pappersbruk som vi komposterar och sedan tillverkar jord av. För att få rätt egenskaper på jorden blandar vi den med flera andra organiska produkter. 
Målet är att återföra så mycket resurser till kretsloppet som möjligt för att slippa tära på jordens resurser. 

Vi blandar och skiktar

Vi blandar komposten med sand, råjord och näring i form av kväve. Sen trum- och skaksiktar vi materialet för att det ska få rätt fraktionsstorlek. Jorden används sedan främst av entreprenadföretag till bland annat landskapsarkitektur.

Säkerhet och kvalitet

Vi arbetar kontinuerligt med provtagning och analyser av alla våra produkter. Detta för att säkerställa kvaliteten. Det ska vara rätt nivå av kväve och fosfor i produkterna och de får inte innehålla några tungmetaller eller andra skadliga ämnen.